Tammes & Taal

Training & Advies voor het Onderwijs 


Training

 wat en voor wie

taaldenkgesprek

Training: 

Taaldenkgesprekken in alle vakken

leerkracht/docent 

Teamtraining: 

Taaldenkgesprekken in alle vakken

team van leerkrachten of docenten

Advies

wat en voor wie 

Advies & Begeleiding 

Taalonderwijs 

Advies & Lesontwerp 

Onderwijsorganisatie