Anne-Christien Tammes 

Anne-Christien Tammes

Wat ik doe

Met mijn expertise op het gebied van taalonderwijs en mijn jarenlange ervaring in het opleiden van onderwijsprofessionals bied ik teamtrainingen en individuele begeleiding aan binnen alle lagen van het onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo). 

Daarnaast adviseer en begeleid ik onderwijsinstellingen in taalonderwijsvernieuwingen en ontwikkel ik taalgerichte lessen binnen de zaakvakken. 

Wat meer over mij

Onderwijs en taal fascineren en inspireren mij al vanaf dat ik jong was. Op de lerarenopleiding Nederlands leerde ik lesgeven en deed ik mijn eerste praktijkervaring op binnen het onderwijs. De studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht bracht mij de verdieping die ik zocht. Ik specialiseerde me in mondelinge taalvaardigheid en deed onderzoek naar interactie in de klas. 

Na mijn studie Nederlands werkte ik als junior-docent bij de afdeling Taalbeheersing van de Universiteit Utrecht. Op mijn 26ste werd ik opleidingsdocent Nederlands op een pabo in Utrecht.  Naast het lesgeven in taalontwikkeling en taalonderwijs, was ik van 2007-2015 kenniskringlid van het lectoraat 'Interactie en Taalbeleid' . Binnen dit lectoraat deed  ik samen met Resi Damhuis (oud-lector) en anderen praktijkgericht onderzoek naar leerkrachtinteractievaardigheden die de taal- en denkontwikkeling van leerlingen stimuleren. Een van de opbrengsten van dit lectoraat is de interactievaardigheidstraining: Taaldenkgesprekken in alle vakken. 

Na 12 jaar op een pabo te hebben gewerkt, werd het voor mij tijd mijn horizon te verbreden. Ik ging aan de slag als onderwijsontwikkelaar bij een educatieve uitgeverij voor geïntegreerd zaakvakonderwijs. Vanuit mijn visie op taalontwikkeling en taalonderwijs zette ik de lijnen uit voor de taallijn binnen een methode voor wereldverkenning. Gebaseerd op de leerlijnen en tussendoelen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en met aandacht voor woordenschatuitbreiding, taalbeschouwing en jeugdliteratuur ontwikkelde ik een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.

Toch liet de training Taaldenkgesprekken mij niet los en voel ik het als mijn missie om taaldenkgesprekken een vaste plaats in het onderwijs te geven. Dit is een belangrijke reden voor mij geweest om mijn eigen bedrijf Tammes & Taal op te richten en als zelfstandig professional verder te gaan. 

Naast mijn bedrijf Tammes & Taal ben ik sinds december 2018 werkzaam bij SLO als leerplanontwikkelaar/taalexpert voor het primair onderwijs.