Lesontwerp & Advies

Onderwijsorganisatie

Je bent werkzaam bij een onderwijsorganisatie en je wilt: 

- advies op het gebied van taalonderwijs, tussendoelen en leerlijnen; 

- een lesontwerp/lessenreeks waarin de taaldomeinen in samenhang worden aangeboden;

- een lesontwerp/lessenreeks waarin taal gekoppeld is aan de zaakvakken.

Als adviseur en onderwijsontwikkelaar kan ik vanuit mijn expertise op het gebied van taalonderwijs inhoudelijk meedenken, adviseren  en (ge├»ntegreerd taal-zaakvak)onderwijs ontwikkelen.